Kategoriler
Diş Hekimi Enver Gürel

Dijital Dental Fotoğrafçılık

Dijital Dental Fotoğrafçılık Dizayn

Dijital Dental Fotoğrafçılık Dizayn bilim, tıp, endüstri, moda tasarımı, iletişim ve sanatın tüm kesimlerine girmiştir ve fotoğrafçılık olmadan varlığımızın herhangi bir biçimini hayal etmek zor olacaktır. İnsanları o kadar etkiledi ki, “bir görüntü bin kelimeye bedeldir” ifadesi yadsınamaz bir gerçek olarak kabul edilir.

Film tabanlı fotoğrafçılık, bir asır önce tanıtılan büyük bir adımdı. Dental fotoğrafçılıkta en büyük ilerleme, film tabanlı fotoğrafçılığın yerini dijital görüntülemenin almasıyla artmıştır.

Dijital fotoğrafçılık çok büyük bir öneme sahiptir ve çağdaş diş hekimliğinin gelişmesini temsil etmektedir. Diş hekimliğinde fotoğrafçılık, iş prosedürlerini belgelemek, hastaların bilgilendirilmesini gerçekleştirmek ve klinik araştırmalar yapmak, hasta arşivi oluşturmak, böylece diş hekimlerine ve hastalara birçok fayda sağlamak için basit, hızlı ve son derece yararlıdır.

Dijital Dental Fotoğrafçılığın Kullanılmasının Nedenleri

Dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla, görüntüleme artık daha kolay ve erişilebilir hale gelmiştir. Yine de, bir çok diş hekimi, fotoğraf ekipmanı ve tekniği hakkında bilgi eksikliği, iş akışında kesinti endişesi ve maliyet faktörleri gibi nedenlerle günlük diş hekimliği uygulamalarında dijital fotoğrafçılık konusunda isteksizdir. Bununla birlikte, yeni teknolojiler ortaya çıktıkça, ekipman maliyeti de düşmektedir. Bu nedenle her uygulayıcı, fotoğrafını kendi hasta-iş akışında minimum zaman kaybı ve maliyetlerle uygulayabilir.

Dijital dental fotoğrafçılığın günlük diş hekimliğinde kullanılmasının nedenleri şunlardır

Tanı ve tedavi planlaması

Diş hekimliğinde, diş fotoğrafçılığının kendi etkisi vardır. Gülümseme çizgisi, gülümseme genişliği, yüz profili, dişin dişetinden çıkma profili, oklüzal düzlem, dişeti anatomisi ve renk uyumu gibi teknik özellikler, mükemmel ağız içi ve profil fotoğrafları ile daha iyi görselleştirilebilir.

Ayrıca diş hekimi-laboratuvar uyumunu arttırır. Eldeki daha fazla bilgi ile, diş hekimleri ve teknisyenleri daha yüksek bir hassasiyetle daha iyi beceriler sunabilir ve gerçeğe yakın sonuçlarla hastanın istediği restoratif sonucu elde edebilir.

Gelişmiş hasta bilgilendirmesi ve iletişimi

Şimdiye kadar, hasta bilgilendirmek amacıyla videolar, modeller ve broşürler gibi sesli ve görsel araçlar kullanılırdı, ancak bu yöntemlerin hiçbiri bilgiyi tam olarak kapsamıyordu. Bir tablet ekranı ve sunum yazılımı kullanılarak, fotoğraflanmış vakalarla dental prosedürler üzerine özel sunum oluşturulabilir. Anatomi, cerrahi adımlar, materyaller ve tamamlanmış vakaları gösteren bu ayrıntılı resimler, hastaları tanı ve önerilen tedavi konusunda bilgilendirir ve böylece uygulanacak tedaviyi daha iyi anlayarak vaka kabullerini geliştirmeye yardımcı olabilir.

Yasal Belgeler

Ham formatlarındaki (düzenlenmemiş) dijital fotoğraflar yasal belge kanıtı olarak kullanılabilir. Bu, yanlış tedavi görmüş bir hastaya yardımcı olabilir veya doğru tedaviyi sağlamış bir diş hekimini savunabilir.

Sigorta doğrulaması

Sigorta şirketleri tarafından tüketiciye sağlanan poliçelerin ödenmesinden önce panoramik röntgen, radyografiler veya bir görüntüleme gereklidir. Bu nedenle, dijital bir fotoğraf arşivi bir vakada yapılan uygulama ve tedavileri belgelendirmek için kullanılabilir.

Laboratuvar iletişimi

Çoğu zaman, diş veya dişeti karakteri, renk hakkında bilgi aktarmak için bir renk tonu kılavuzu gereklidir. Bu prosedüre çoğunlukla, renk derinliğinin karmaşıklığı ve bir dişin renk tespiti konusunda yetersiz kalınması gibi zorluklar eşlik eder. Bu nedenle, yüksek kaliteli dijital bir fotoğraf, daha doğru ton, değer ve renk ile daha gerçekçi bir restorasyon oluşturmak için çok gerekli bilgileri sağlayabilir.

Profesyonel reklamcılık ve pazarlama

Öncesi ve sonrası hasta arşiv fotoğrafları, diş hekiminin sahip olduğu becerileri ve yapabileceklerini göstererek, diş hekimine duyulacak olan güveni arttıracaktır. Böylece hastaların motivasyonunu yükselterek tedavi planını kabul etmesini kolaylaştırır.

Profesyonel tanıtım

Sadece metinler ve broşürler, genellikle diş kavramlarını veya spesifik cerrahi prosedürleri tanımlamak için yetersizdir.

”Bir fotoğraf binden fazla kelimeye bedeldir”

ve yazılı metinlerden daha fazla ilgi ve tartışmaya yol açar.

Tedavi felsefesi ve çalışma etiği

Dijital dental fotoğraflar, gözle görülenden daha fazla ayrıntı ve detay gösterir. Bu sebeple, dental Fotoğrafçılık kullanan bir diş hekimi, uygulama yaptığı bölgede çok daha titiz ve ayrıntılı çalışmak zorundadır. Bu tutum bizim çalışmalarımızı yüksek doğruluk seviyelerinde yapmamızı sağlar.

www.youtube.com/user/flashanswer3

www.instagram.com/dis_hekimi_enver_gurel/

www.facebook.com/gurelenver/

https://www.envergurel.com/amalgam-dolgu-ve-sokumu-smart-protokol/

Diş Hekimliği Dijital Dental Fotoğrafçılık Dizayn

Diş Hekimliği Dijital Dental Fotoğrafçılık Dizayn

“Dijital Dental Fotoğrafçılık” için bir yanıt